Månedsarkiv: januar 2013

Foredrag i Vejrum

Den 28. februar 2013 kl. 19.30 får vi besøg af foredragsholder, forfatter og bondekone Marianne Jørgensen fra Salling. Hun er en dame med meget på hjertet og hun skriver følgende om sit køkkenbord:

“Køkkenbordet er det foretrukne samlingssted. Her er kaffe på kanden og friskbagt brød. Altid plads til en livlig diskussion om vigtigheden af at deltage og bidrage med noget til fællesskabet – især i et lille lokalsamfund, hvor ingenting kommer af sig selv”.

Læs nærmere om Bondekonen fra Salling her

Fastelavnsfest

Søndag d. 10. feb. inviterer Vejrum Borger-og gymnastikforening og Menighedsrådet til fastelavnsfest. Vi starter med gudstjeneste i Vejrum Kirke kl. 14, og derefter slår vi katten af tønden i Vejrum Fritidscenter, hvor årets kattekonger og dronninger kåres.

Generalforsamling i Vejrum Borger- og Gymnastikforening

Onsdag d. 20. feb. Kl. 19.30 afholdes Vejrum Borger- og gymnastikforenings årlige generalforsamling. Indkomne forslag til dagsorden skal være formanden (Henrik Jensen tlf. 22451656)  i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Foreningens formål: Det er foreningens formål at virke for og fastholde et godt sammenhold i Vejrum Sogn. Dette søges nået gennem oplysning, gymnastik, idræt og ved afholdelse af kulturelle og folkelige arrangementer. Foreningen skal være kontaktled til myndighederne, for foreningens medlemmer, i sager, der har interesse for medlemmerne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretninger
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand/kasserer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

Det er vigtigt, at medlemmerne kommer med indspark til, hvad der har betydning for lokalsamfundet, samt at rigtig mange har lyst til at bidrage med en lille håndsretning, uden at skulle være en del af bestyrelsen.

Derfor er det bestyrelsens ønske at rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen og bidrage til en uformel snak om hvad det er vi vil med Vejrum.

Vel mødt.