Månedsarkiv: januar 2017

Lidt om bestyrelsesarbejdet

Der står i vedtægterne at ”Foreningens formål er at virke for og fastholde et godt sammenhold i Vejrum Sogn”. En stor del af bestyrelsesarbejdet består i, at sikre fortsat aktiviteter i Vejrum fritidscenter, ved bl.a. at finde ledere til gymnastik og andre idrætslige aktiviteter. Være opmærksom på nye tilbud og finde relevante kurser, så der er mulighed for fornyelse. Sammenholdet søges også styrket ved at have flere ad hock grupper der arbejder med afholdelse af kulturelle og folkelige arrangementer, f.eks. Banko, foredrag eller sangaftner. Men også arrangementer som fastelavn, familiedag, oktoberfest og lignende har til formål, at styrke sammenholdet i sognet. Legepladsen og petanquebanen giver både små og store mulighed for at mødes og resultater af f.eks. legpladsdage viser, at vi formår at skabe noget sammen her i Vejrum.

En bonus til bestyrelsesarbejdet er, at alle de arrangementer, der kan afholdes i Vejrum fritidscenter, er med til at sikre centrets fremtidige eksistens grundlag.

Vejrum ligger godt til, at kunne markedsføre sig  som et attraktivt  sted at bo når motorvejen åbner i 2018 og på det område, er der muligheder for at få indflydelse, da foreningen er kontaktled til myndighederne.

 

Til opslagstavlen

Vi har i VBG åbenbart haft besøg af en  drillesyg sætternisse, da vi  opdaterede ”Til  opslagstavlen” i forrige nummer af Vejrum Nyt, derfor obs. følgende datoer:

9. Februar  Generalforsamling i VBG kl. 19:30

23. Februar Foredrag i Fritidscentret kl. 19:30

26. Februar  Fastelavnsfest starter i kirken kl. 14:00 fortsætter i centret ca. kl. 15:00

10. Marts Gymnastikopvisning kl. 18:30 i Vejrum fritidscenter

22. April Legepladsdag

23. April Affaldsindsamling

10. Juni Familiedag

7. Oktober Oktober fest i Vejrum fritidscenter

 

Generalforsamling

Vejrum Borger- og Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 9. Februar kl. 19.30 i Vejrum fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Vi ses

Bestyrelsen

Afskeds-Gudstjeneste

i Vejrum Kirke

søndag den 15. januar kl. 10.30

da Sognepræst Heidi Rønn Preem

har fået nyt embede.

Efterfølgende er menighedsrådene vært

ved et traktement i Vejrum Fritidscenter.

Alle er velkommen

Menighedsrådene i Vejrum og Ølby-Asp- Fousing