Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

Ekstraordinær generalforsamling i Vejrum Borger- og gymnastikforening onsdag d. 13/3 2013 kl. 19:30 i Vejrum Fritidscenter.

Ved den ordinære generalforsamling 20/2 2013 lykkedes det ikke at få valgt 2 manglende bestyrelsesmedlemmer. Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag d. 13/3 kl. 19:30 i Vejrum Fritidscenter.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Valg af bestyrelse
  3. Valg af supleanter
  4. Valg af revisor og revisorsupleant.
  5. evt.

Borger- og gymnastikforeningen står for en stor del af de aktiviteter der tilbydes i Vejrum både inden for Idrætsområdet og kultur- og festarrangementer.  Foreningen står også for den fælles legeplads og forskellig by-forskønnelse i form af julebelysning og flagning ved indfaldsvejene mm.

Der er generelt rigtig god opbakning til aktiviteter inden for alle områder og rigtig mange hjælper til med praktisk arbejde, arrangementer og som ledere for idrætsaktiviteter. Men for at foreningen kan bestå, er det nødvendigt at der også nogen der melder sig til at sidde i bestyrelsen. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis ikke det kan lykkes at få valgt de manglende bestyrelsesmedlemmer, så foreningen kan fortsætte sit arbejde.

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet og måske melde dig som kandidat til bestyrelsen inden generalforsamlingen kan formanden (Henrik Jensen) kontaktes på tlf.: 22 45 16 56

Del på Facebook

Vejrum Sogn

Vejrum Kirke

FACEBOOK