Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

GENERALFORSAMLING

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejrum Borger- & Gymnastikforening torsdag d. 24. februar kl. 11.00 i Vejrum Fritidscenter

HUSK TILMELDING

For at give alle VBG’s medlemmer mulighed for at deltage i generalforsamlingen har vi i år valgt at lægge det en lørdag, hvor vi vil starte med brunch og både børn og voksne er velkommen. Under selve generalforsamlingen sørger vi for, at der er nogen til at tage sig af børnene og sætte aktiviteter i gang.

Bestyrelsen ser frem til at der er mange i Vejrum sogn, der har lyst til at være med til at drøfte udviklingsmulighederne i Vejrum og hvor bestyrelsen kan gøre en særlig indsats. Jeres opbakning har en kæmpe værdi. Alle idéer og tilbud om hjælp, af stor eller lille omfang, tager vi gerne imod. Det betyder rigtig meget for bestyrelsen 

 

Ca. kl. 12.00 går vi over til selve dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg

  3. Regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af formand/kasserer

  6. Valg til bestyrelsen

  7. Valg af suppleanter

  8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

  9. Evt. 

Forslag skal være formanden i hende senest 5 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til generalforsamlingen senest 19/2

Mail: formand.vbg@gmail.com

Mobil: 2395 7479 (gerne sms eller mellem kl. 16.30 og 18.00))

Del på facebook
Del på Facebook

Vejrum Sogn

Vejrum Kirke

FACEBOOK