Månedsarkiv: februar 2016

Ekstraordinær generalforsamling i Vejrum Borger & Gymnastikforening

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i VBG mandag den 14. marts kl. 19:30.

Da det ikke lykkedes, at få valgt ny bestyrelse på den ordinære generalforsamling den 22. februar, opfordrer vi alle til at bakke op om den ekstraordinære generalforsamling. 

Foreningens formål: Det er foreningens formål, at virke for og fastholde et godt sammenhold i Vejrum Sogn. Dette søges nået gennem oplysning, gymnastik, idræt og ved afholdelse af kulturelle og folkelige arrangementer. Foreningen skal være kontaktled til myndighederne, for foreningens medlemmer i sager, der har interesse for medlemmerne. SKAL VI MISTE DETTE????

Det er af stor betydning for Vejrum fritidscenter, at der fortsat er aktiviteter i centret i form af gymnastik og idræts-aktiviteter.

Det er vigtigt, at medlemmerne kommer med indspark til, hvad der har betydning for lokalsamfundet, samt, at rigtig mange har lyst til at bidrage med en lille håndsrækning, også uden, at skulle være en del af bestyrelsen.  Her skal nævnes at f.eks. banko, foredrag og borgerklubben arrangeres af borgere udenfor bestyrelsen, og der er andre tiltag i støbeskeen.

På gensyn

Bestyrelsen i VBG

Velbesøgt fastelavnsfest i Vejrum

Traditionen tro blev der afholdt fastelavnsgudstjeneste i Vejrum Kirke, hvorefter 47 voksne og 49 børn valgte, at tilbringe resten af søndag eftermiddag i Vejrum fritidscenter. Katten blev slået af tønden og derefter blev der serveret fastelavnsboller. De voksne hyggede sig med kaffe medens børnene boltrede sig i leg. Stemningsbilleder findes under fanen Galleri / Fastelavn 2016

Årets Kattedronninger: Andreas Spanggaard, Julia Moesgaard, Sofie Klint, Kristian Vindum

Kattene gik til Mathilde Spanggard, Karoline Jensen, Sofus Klint, Ida Andersen

Kattekonger: Barbera Nørsøller, Julia Moesgaard, Freja Moesgaard, Vilfred Borg