Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

Hans Jørgen Lørup fortæller

Det er viljen til at ville der skaber evnen til at kunne – interview med Hans Jørgen Lørup

Dette interview med Hans Jørgen Lørup havde jeg tænkt skulle være en fortsættelse af historien om Fritidscentrets opståen og gymnastikkens udbredelse i Vejrum.  Alle har, i den tid jeg har boet i Vejrum, talt om at en af de største kanoner indenfor gymnastikkens verden var bosat i vort sogn. Det var derfor ganske nærliggende at prøve at følge op på det.

Altså tog jeg – efter forudgående aftale med Hans Jørgen – blokken under armen og troppede op på gården på Sportsvej i Vejrum.

Der var kaffe og kage på bordet, som vi efter en rundvisning i huset, kunne gå om bord i.

Vi startede helt tilbage i de tidlige drengeår, hvor Hans Jørgen lige var begyndt i skolen. På det tidspunkt var der to skoler i Vejrum. En i nordre sogn (som nu er en del af Hardsyssel Efterskole) og en i søndre sogn (Asger Jorn’s fødested på Tingvej). Skellet mellem de to skoledistrikter gik ved Sportsvej. Dem der boede på nordsiden af vejen skulle i den nordre skole – mens børnene på søndersiden skulle gå i den søndre skole. Hans Jørgen boede jo på nordsiden af vejen – og måtte derfor gå i Nordre skole.

Han ville egentlig meget hellere have gået i Søndre skole. Her var der nemlig en lærer ved navn Våben. Han spillede fodbold med eleverne i frikvartererne. Sådan var det ikke i Nordre Skole. Her var der en meget faglig lærer – som når frikvarteret var forbi, stillede sig ud på trappen og pustede i sin fløjte. Så var det bare med at komme ind i klassen og få gang i bøgerne i en fart.

Om aftenen spillede de unge mennesker fodbold på den nuværende parkeringsplads ved Fritidscentret. Her var der en fodboldbane, hvor der lavet et mål ud mod Sportsvej. Her kunne man spille ”ind-ud” med bare 5 spillere. 2 angribere og 3 forsvarere spillede mod et mål. Det kørte bare – og ikke mindst når lærer Våben, som også var kordegn ved Vejrum kirke, om søndagen kom fra kirke. Så smed han cyklen og spillede fodbold med drengene, inden han skulle videre til søndre sogn.

På et tidspunkt forærede Hans Jørgen Lørups far noget jord til sportspladsen (hvor Fritidscentret efterfølgende er blevet bygget ) Så blev der lavet en stor fodboldbane. Når foldboldbanen ikke var i brug, kunne der, når det skulle gå hedest for sig, være op til 3 håndboldbaner på tværs af fodboldbanen.

Af idrætslige aktiviteter var der håndbold/fodbold om sommeren, og gymnastik om vinteren.

I nordre sogn spillede man fodbold på engen bag kirken. I løbet af sommeren blev der så arrangeret kampe mod spillerne fra søndre sogn. Der var ikke noget egentligt ”skel” mellem sognene. Man kunne sagtens gå ind og drikke kaffe sammen efter kampen.

Om vinteren var aktiviteten gymnastikken. Her var det bedst at gå til gymnastik i søndre sogn. Dels var der en opvarmet gymnastiksal – dels havde man dans som en del af gymnastikprogrammet. Så kunne karlene få lov at røre ved pigerne.
Det kneb det lidt mere med i nordre sogn. Her dyrkede man ifølge Hans Jørgen i stedet forskellige sanglege, så drengene på den måde også fik muligheden for at komme i berøring med pigerne.

Efter konfirmationen tog det rigtig fart med gymnastikken for Hans Jørgens vedkommende.  Han kom med på sin fars karlehold i Vejrum Gymnastikforening 2 aftener om ugen. Herudover deltog han 2 aftener om ugen på gymnastikholdet i Hjerm.  Da han blev 18 år, gik turen til Ollerup: Her var han først elev, men senere deltager på eliteholdet. På eliteholdet begyndte Hans Jørgens mange rejser ud i den store verden. Efter Ollerupopholdet arbejdede han som gymnastiklærer på forskellige efterskoler – men var hele tiden fast deltager på eliteholdet fra Ollerup.

I 1963 returnerede Hans Jørgen til Vejrum. Han var stadig med på eliteholdet fra Ollerup. Lånte sin fars Ford Consul til træningsaftenerne på Fyn, og var med på eliteholdets mange rejser til bl.a. USA. En turné i USA kunne godt have op til 3 måneders varighed.

I 1968 overtog Hans Jørgen gården efter sin far, og han overtog samtidig lederskabet af karleholdet i Vejrum Gymnastikforening.

Vejrum var lidt for lille til Hans Jørgens ambitionsniveau.
Da der ikke var nogen værtsby til landsstævnet i 1971, tog Hans Jørgen initiativet til at det kom til at foregå i Holstebro. Han bevægede sig på det tidspunkt rigtig meget rundt i Holstebros gymnastikverden og kendte de rigtige folk og vidste hvem han kunne trække på. Han var instruktør for rep.holdet, gymnastiklærer på Holstebro Gymnasium og på Landsbrugsskolen. Gymnastikverdenen kendte han – det var derfor nærliggende at kombinere dette med tråde til den kommunale verden i Holstebro.
Han fik et rigtig fint samarbejde med den daværende kommunaldirektør Johannesen og borgmester Kaj K. Holstebro var, ud over København, en af de eneste byer som på daværende tidspunkt havde en gågade. Med et landsstævne kunne Holstebro for alvor blive placeret på landkortet.

Landsstævnet betød at der var fuldt af liv ned gennem gågaden om natten – musik i de forskellige porte og dans ned gennem hele gågaden.  Om dagen havde de handlende masser af gadehandel. Arrangementet blev en kæmpe succes, og Hans Jørgen fortsatte turen opad indenfor gymnastikkens verden.

Der blev fundet forskellige venskabsbyer som rep.holdet kunne besøge i Tyskland. Efter at have besøgt Tyskland nogle år, trak det for også at se og opleve andre steder af verden. På et tidspunkt fik Hans Jørgen som afslutning på en Tysklandstur aftalt at rep.holdet skulle besøge Allicante – faktisk uden at kunne et ord spansk.

Hans Jørgen Lørup har altid levet efter mottoet ”det er viljen til at ville der skaber evnen til at kunne”. Dette kombineret med at give anerkendelse til de forskellige samarbejdspartnere har gjort at tingene er gået op i en højere enhed og har givet et liv med masser af fantastiske oplevelser rundt omkring på hele kloden.

Verden udenfor gymnastikken har også haft øje for Hans Jørgen. Han er blevet tildelt Nordens Gymnastikforbunds hæderstegn ligesom han i november år 2000 blev tildelt Ridderkorset.

Jeg troede jeg skulle høre noget om gymnastikkens historie i Vejrum – men fik i stedet beskrivelsen af et rigtig spændende liv indenfor gymnastikkens verden  med mange store oplevelser og mennesker som blev til venner for livet –i mange afkroge af verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *