Månedsarkiv: marts 2018

Ekstraordinær generalforsamling i VBG

Vejrum Borger og Gymnastikforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Vejrum fritidscenter.

Dagsorden:

4. Indkomne forslag

Der er på ordinær generalforsamling stillet forslag om vedtægtsændring, således bestyrelsen frem ad rettet bliver selvkonstituerende:

§ 13

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der består af formand, kasser og sekretær samt 4 udvalgsformænd. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode og der afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer ad gangen. Bestyrelsen er selvkonstituerende med formand, kasser, sekretær og udvalgsformænd. Udvalgsformænd beslutter, i samråd med den øvrige bestyrelse, antallet af medlemmer i de enkelte udvalg.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter, for et år ad gangen. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanten frem til næste generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for en 2 års periode. Hvert år afgår en af revisorerne, første gang ved lodtrækning. Der vælges 1 revisor suppleant.

5. Valg af formand

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

9. Evt.

Referat og beretninger fra ordinær generalforsamling kan læses her:

https://vejrum.net/foreninger-2/bestyrelsen-4/generalforsamling/‎

Rallybiler fra hele landet starter sæsonen med test på vejen mellem Asp og Vejrumstad den 17. marts

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS) står lørdag den 17. marts som arrangør af et officielt testarrangement for hele den danske rallyelite.

Og der bliver masse af fine biler at se i aktion. 2 hold Danmarks Mestre fra sidste år er allerede tilmeldt. De generelle DM guld vindere fra sidste år Ib Kragh, Juelsminde og 2. kører Freddy Pedersen, Kjellerup er tilmeldt i deres Citroen DS3 R5. Arrangørklubben SOMS fik sidste år et hold Danmarks Mestre i rally for første gang, da Jens Chr. Pilgaard og Carsten Bjerregaard vandt DM guld i klasse 4. Pilgaard og Bjerregaard er naturligvis også til start for at vise flaget på de lokale veje. 

Dette års hastighedsprøve starter på Bastrupvej ved Asp og går via Tolsgårdvej til mål på prøven på Tingvej syd for Vejrumstad. En hastighedsprøve på ca. 4,7 km. Vi har mødt rigtig stor velvilje fra de lodsejere, der bor langs med hastighedsprøven. Når der køres hastighedsprøve med høj hastighed kan lodsejerne naturligvis ikke køre ud fra deres ejendomme, så de må vente til pausen eller efter arrangementet, hvis de skal hjemmefra på dagen. 

Rallytesten afvikles så rallybilerne kan få afprøvet deres materiel under så realistiske forhold som muligt. Prøvestrækningen er afspærret for alt andet trafik og der tages tid for at deltagerne kan se om f.eks. ændringer i bilens opsætning kan forbedre tiderne. 

Rallytesten vil betyde, at de omtalte veje er lukket for trafik i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 15.15 på lørdag. Struer & Omegns Motor Sport beklager det besvær det måtte give, men håber at mange vil benytte lejligheden til at se på. Sørg for at følge anvisninger fra officials, de står der for at sikre ingen kommer ind på prøven eller får stillet sig steder, der er potentielt farlige, hvis rallykørerne ikke kan holde bilen på vejen. 

Man er også velkommen til at komme forbi rallycentrum, hvis man vil se bilerne helt tæt på. Rallycentrum er ved Bjerrum Biler på Bødkervej i Struer. Der er aktivitet helt fra kl. 7.00 lørdag morgen. 

Læs mere på www.SOMS.dk 

Med venlig hilsen

Jørn Mørup

Formand

Struer & Omegns Motor Sport

Kobberupvej 31, 7500  Holstebro

Mobil +45 2461 9222

Mail jm@rm.dk