Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

Hunde på legeplads og sportsplads ved fritidscentret.

Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse har gennem længere tid fået henvendelser om hundelort på legepladsen, sågar i sandkassen, og på sportspladsen. Derudover er der flere børn der er blevet skræmt af løse hunde på legepladsområdet.  Begge dele er selvfølgelig helt uacceptabelt.

Borger- og gymnastikforeningen bestyrelse har derfor efter samråd med Struer Kommune besluttet at opstille skilte på sportspladsen og legepladsområdet der gør opmærksom på at hundeefterladenskaber selvfølgelig straks skal fjernes af hundeejeren. Derudover vil det fremover ikke være tilladt at lufte hund på legepladsområdet. Dette kan foregå på den øvrige sportsplads.

Det er dog tilladt at medbringe sin hund i snor på legepladsområdet, hvis det skyldes at man samtidig skal lege med sine børn på legepladsen.

Der vil blive opsat skilte, der tydeligt viser hvilket område omkring legepladsen, hvor hunde skal føres i snor, hvis det er nødvendigt at medbringe dem.

Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse håber at alle borgere vil være behjælpelig med at håndhæve disse regler.

Del på Facebook

Vejrum Sogn

Vejrum Kirke

FACEBOOK