Hunde på legeplads og sportsplads ved fritidscentret.

Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse har gennem længere tid fået henvendelser om hundelort på legepladsen, sågar i sandkassen, og på sportspladsen. Derudover er der flere børn der er blevet skræmt af løse hunde på legepladsområdet.  Begge dele er selvfølgelig helt uacceptabelt.

Borger- og gymnastikforeningen bestyrelse har derfor efter samråd med Struer Kommune besluttet at opstille skilte på sportspladsen og legepladsområdet der gør opmærksom på at hundeefterladenskaber selvfølgelig straks skal fjernes af hundeejeren. Derudover vil det fremover ikke være tilladt at lufte hund på legepladsområdet. Dette kan foregå på den øvrige sportsplads.

Det er dog tilladt at medbringe sin hund i snor på legepladsområdet, hvis det skyldes at man samtidig skal lege med sine børn på legepladsen.

Der vil blive opsat skilte, der tydeligt viser hvilket område omkring legepladsen, hvor hunde skal føres i snor, hvis det er nødvendigt at medbringe dem.

Borger- og gymnastikforeningens bestyrelse håber at alle borgere vil være behjælpelig med at håndhæve disse regler.

1 thought on “Hunde på legeplads og sportsplads ved fritidscentret.

 1. Steen

  Til Vejrup Borger og gymnastikforenings bestyrelse.

  Jeg har lige læst om jeres problem, akrevet den 15/8-2012 
  af Henrik Lund, som bl. a. omhandler Hundeefterladenskaber og børns utryghed ved hunde.

  Først kunde jeg da godt tænke mig at vide, om I på en tilfredsstillende og langtidsholdbar måde, har fået løst disse problemer?

  En af grunde til at jeg spørger, er at mange her i landet har forsøgt at løse problemet med at få hundeejere, til at samle op efter deres hunde, men de fleste KÆMPER stadig forgæves, hvilket der selvfølgelig kan være flere grunde til.

  Så jeg synes da lige, at jeg vil nævne, at i det bebyggedes areal, 
  på ca. 25 kvadratkilometer, som jeg jævnligt kommer i, er det lykkedes mig helt allene og på eget initiativ, i løbet af  3 – 4 uger, for snart 
  2 år siden, at nedbringe antallet af hundeefterladenskaber, 
  med ca. 80%, vel at mærke, uden at samle ret mange andre 
  end min egen lille hunde efterladenskaber op! 

  Jeg ser frem til en eventuel reaktion på min henvendelse.

  Med venlig hilsen.
  Steen.hansen@dk2net.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *