Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

Ordinær generalforsamling i Vejrum Fritidscenter d. 28.03.2022

Ordinær generalforsamling i Vejrum Fritidscenter

Tid og sted:

  • Den 28. marts 2022 kl. 19.00 i Vejrum Fritidscenter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af kasserer (Bodil Kloster genopstiller ikke)
7. Valg til bestyrelsen (Gitte Mikkelsen og Karin Pedersen, Karin genopstiller ikke)
8. Valg af 2 suppleanter (Bente Vestergård og Lene Pedersen)
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle over 18 år med bopæl i Vejrum har stemmeret og er valgbare.
/Bestyrelsen
Del på Facebook

Vejrum Sogn

Vejrum Kirke

FACEBOOK